slottikuningas-hero

200 % TALLETUSBONUS

LUNASTA NYT!

Verovähennykset

Verovähennys tarkoittaa eräänlaista vähennystä, joka voidaan tehdä verotettavasta tulosta, jotta laskettava vero pienenee.

Verovähennykset on suunniteltu helpottamaan tietyntyyppisiä kuluja, kuten ammatillisia menoja, koulutukseen liittyviä kuluja tai elatusapua. Verovähennykset voivat vaihdella maittain, ja ne on otettava huomioon verotuksen yhteydessä.

Käyttämällä verovähennyksiä veronmaksaja voi vähentää verotettavaa tuloaan ja siten pienentää maksettavaksi tulevaa veroa.

Verovähennykset voivat olla yleisiä, eli ne koskevat kaikkia verovelvollisia, tai ne voivat olla kohdennettuja tietyille ryhmille, kuten lapsiperheille, opiskelijoille tai eläkeläisille. Verovähennysoikeus ja sen määrä riippuvat kunkin maan verolainsäädännöstä ja veronmaksajan olosuhteista.

Miten verovähennykset toimii?

Verovähennykset toimivat vähentämällä verotettavaa tuloa, mikä puolestaan vähentää maksettavan veron määrää. Tässä on yleinen kuvaus siitä, miten verovähennykset toimivat:

 1. Laske bruttotulot: Bruttotulot ovat kaikki ansaitsemasi tulot ennen verojen ja muiden vähennysten huomioon ottamista. Ne voivat sisältää palkan, bonukset, osingot, vuokratulot ja muut tulot.

 2. Vähennä henkilökohtaiset ja elatusvelvollisuudesta johtuvat vähennykset: Joissakin maissa on olemassa henkilökohtaisia ja elatusvelvollisuudesta johtuvia vähennyksiä, jotka voidaan tehdä suoraan bruttotuloista. Nämä vähennykset voivat liittyä esimerkiksi veronmaksajan siviilisäätyyn, lasten lukumäärään tai elatusapuun.

 3. Laske verotettava tulo: Vähennä henkilökohtaiset ja elatusvelvollisuudesta johtuvat vähennykset bruttotuloista saadaksesi verotettavan tulon. Verotettava tulo on se määrä, josta vero lasketaan.

 4. Laske verot: Verot lasketaan soveltamalla veroprosenttia verotettavaan tuloon. Veroprosentti voi olla progressiivinen, mikä tarkoittaa, että se kasvaa tulojen kasvaessa. Joissakin maissa voi olla myös kiinteä veroprosentti, joka on sama kaikille tuloille.

 5. Vähennä erityiset verovähennykset: Joissakin tapauksissa voit vähentää erityisiä verovähennyksiä, kuten koulutus- tai terveydenhuoltomenot, ammatilliset kulut tai lahjoitukset hyväntekeväisyyteen. Nämä vähennykset vähentävät verotettavaa tuloa entisestään, mikä pienentää maksettavan veron määrää.

 6. Laske lopullinen vero: Vähennä erityiset verovähennykset verotettavasta tulosta ja laske uusi vero uudella verotettavalla tulolla. Lopullinen vero on se määrä, jonka sinun on maksettava veroviranomaiselle.

On tärkeää huomata, että verovähennysten käyttö ja niiden määrä vaihtelevat maittain, ja ne riippuvat kunkin maan verolainsäädännöstä ja veronmaksajan henkilökohtaisista olosuhteista.

Mitä voit vähentää verotuksessa?

Verotuksessa vähennettävät erät vaihtelevat maittain ja riippuvat kunkin maan verolainsäädännöstä. Tässä on joitakin yleisiä verovähennyksiä, joita voidaan käyttää useimmissa maissa:

 • Työmatkakulut: Usein voit vähentää työhön liittyviä matkakuluja, kuten julkisen liikenteen kuluja tai auton käyttökuluja, verotuksessa.

 • Ammatilliset kulut: Jotkut ammatilliset kulut, kuten työvälineiden hankinta tai ammatilliseen kehittymiseen liittyvät koulutuskulut, voivat olla vähennyskelpoisia.

 • Koulutusmenot: Joissakin maissa koulutusmenot, kuten lukukausimaksut tai oppimateriaalit, voivat olla vähennyskelpoisia tietyin edellytyksin.

 • Lapsen hoitokulut: Joissakin maissa voit vähentää lasten hoitokulut, kuten päivähoitomaksut tai lasten kotihoidon kustannukset, verotuksessa.

 • Elatusapu: Eräät maat sallivat elatusavun maksajien vähentää maksetut elatusmaksut verotuksessa.

 • Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen: Monissa maissa voit vähentää verotuksessa lahjoituksia hyväntekeväisyyteen, kuten rahalahjoituksia tai tavaralahjoituksia.

 • Terveydenhuollon kulut: Joissakin maissa voit vähentää terveydenhuollon kulut, kuten lääkärin käyntimaksut, sairaalakulut tai lääkkeiden hankintakulut, verotuksessa tietyin rajoituksin.

 • Asuntolainan korkomenot: Joissakin maissa asuntolainan korkomenot ovat vähennyskelpoisia, mikä kannustaa asunnon ostamiseen.

 • Eläkevakuutusmaksut: Monissa maissa voit vähentää eläkevakuutusmaksuja verotuksessa, mikä kannustaa säästämään eläkettä varten.

 • Sijoitustappiot: Joissakin maissa voit vähentää sijoitustappioita verotuksessa, mikä voi auttaa tasapainottamaan sijoitustoiminnan tuottoja ja tappioita.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä verovähennyksistä, ja eri maiden verolainsäädännössä voi olla monia muita vähennyksiä. On tärkeää tutustua suomen verolakeihin ja -käytäntöihin, jotta voit hyödyntää mahdolliset verovähennykset parhaalla mahdollisella tavalla.

Voit saada myös etätyö verovähennys – mutta kuinka?

Suomessa etätyöhön liittyvät verovähennykset voivat kattaa erilaisia kuluja, kuten työvälineiden hankintakuluja ja työhuonevähennystä. Tässä on yleiskuvaus etätyön verovähennyksistä Suomessa:

 • Työvälineiden hankintakulut: Voit vähentää työvälineiden hankintakulut verotuksessa, jos olet hankkinut esimerkiksi tietokoneen, tulostimen, toimistotarvikkeita tai muita työvälineitä etätyöhön. Vähennykset tehdään niin sanotun hankintameno-olettaman mukaan, joka tarkoittaa, että vähennät hankintahinnasta tietyn prosentin suuruisen osuuden. Huomaa, että työnantaja voi myös tarjota työvälineet, jolloin et voi tehdä näitä vähennyksiä.

 • Työhuonevähennys: Työhuonevähennys on tarkoitettu kattamaan etätyöhön liittyviä kuluja, kuten työhuoneen lämmitys-, sähkö- ja huonekalukustannuksia. Vähennyksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon työskentelet etänä. Vuonna 2022 työhuonevähennyksen suuruus oli enimmillään 920 euroa vuodessa, mutta summa voi muuttua vuosittain.

 • Internet- ja puhelinkulut: Suomessa voit myös vähentää verotuksessa työhön liittyviä puhelin- ja internetyhteyksien kuluja. Puhelinkulujen osalta vähennyksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon puhelinta käytät työhön. Internetyhteyden kuluista voidaan vähentää työhön liittyvä osuus.

 • Matkakulut: Jos joudut matkustamaan työpaikalle tai työmatkoille etätyön ohella, voit vähentää nämä matkakulut verotuksessa. Tämä koskee julkisen liikenteen kuluja sekä omalla autolla ajamisen kilometrikuluja.

Huomaa, että verovähennysten määrät ja edellytykset voivat muuttua vuosittain ja etätyöhön liittyvien verovähennysten saatavuus ja määrä riippuvat yksilöllisistä olosuhteistasi. On suositeltavaa tarkistaa voimassa olevat verovähennysten säännöt ja ohjeet Suomen verohallinnon verkkosivuilta tai konsultoida veroneuvojaa.

Verovähennys

Työvaatteet verotus – voi vähentää?

Suomessa voit vähentää työvaatteiden hankintakuluja verotuksessa tietyin edellytyksin. Työvaatteiden on oltava erityisesti työhön liittyviä eivätkä ne saa olla tavanomaisia siviilivaatteita. Yleensä työvaatteet, joita voi vähentää verotuksessa, on suunniteltu tiettyä ammattia tai työtehtävää varten, ja ne voivat sisältää esimerkiksi suojavarusteita, työasuja tai univormuja.

Jotta työvaatteet olisivat vähennyskelpoisia, niiden tulee täyttää seuraavat ehdot:

 1. Työvaatteet ovat välttämättömiä työtehtävien suorittamiseksi tai työturvallisuuden varmistamiseksi.

 2. Työvaatteet eivät ole tavanomaisia siviilivaatteita, vaan niitä käytetään nimenomaan työssä.

 3. Työvaatteiden hankintakulut eivät ole kohtuuttoman suuret.

Jos työvaatteet täyttävät nämä ehdot, voit vähentää niiden hankintakulut verotuksessa. Huomaa, että jos työnantaja tarjoaa työvaatteet tai korvaa niiden kustannukset, et voi tehdä vähennystä.

Kun teet vähennyksen, muista säilyttää kuitit ja tositteet työvaatteiden hankinnasta. Verohallinto voi pyytää sinua esittämään ne todisteena vähennysten perusteena olevista kuluista. Vähennykset tehdään ansiotuloista, joten ne vähentävät verotettavaa tuloasi ja siten maksettavan veron määrää.

Voiko yksityishenkilö saada veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen?

Suomessa yksityishenkilö voi saada veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen, jos hänen verotuksessaan ei ole otettu riittävästi huomioon esimerkiksi suuria ja poikkeuksellisia menoja, kuten sairauden tai työttömyyden aiheuttamia kuluja. Veronmaksukyvyn alentumisvähennys on tarkoitettu helpottamaan tilannetta, jossa verotettava tulo ei anna oikeaa kuvaa henkilön todellisesta maksukyvystä.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys on harkinnanvarainen, ja sen myöntäminen riippuu yksilöllisistä olosuhteista. Verohallinto arvioi vähennyksen myöntämistä tapauskohtaisesti.

Jotta voit saada veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen, sinun on tehtävä siitä erillinen vaatimus. Vaatimuksen tekeminen edellyttää, että toimitat Verohallinnolle selvityksen poikkeuksellisista menoista ja niiden vaikutuksesta veronmaksukykyysi. Selvitykseen on hyvä liittää myös tositteita, kuten lääkärintodistuksia tai muita asiakirjoja, jotka tukevat vaatimustasi.

On tärkeää huomata, että veronmaksukyvyn alentumisvähennys ei ole automaattinen vähennys, ja sen saaminen edellyttää perusteltua vaatimusta ja selvitystä. Verohallinto päättää vähennyksen myöntämisestä ja sen suuruudesta tapauskohtaisesti.

Matkakulujen vähentäminen verotuksessa

Suomessa voit vähentää työmatkakulut verotuksessa tietyin edellytyksin. Työmatkakulujen verovähennykset koskevat matkoja kotoa työpaikalle ja takaisin sekä työmatkoja eri työkohteiden välillä.

Seuraavassa on yleiskatsaus työmatkakulujen verovähennyksistä Suomessa:

 1. Julkisen liikenteen kulut: Voit vähentää julkisen liikenteen käytöstä aiheutuvat kustannukset, kuten bussi-, juna- tai metrolippujen hinnat. Säilytä matkalippujen kuitit tai muu todiste matkakustannuksista.

 2. Oma auto: Jos käytät omaa autoasi työmatkoihin, voit vähentää matkakulut kilometrikorvauksen perusteella. Vuonna 2024 kilometrikorvaus on 0,30 euroa/km, mutta summa voi muuttua vuosittain. Tarkista voimassa oleva kilometrikorvaus Verohallinnon verkkosivuilta.

 3. Omavastuu: Suomessa työmatkakulujen verovähennyksessä on omavastuuosuus, joka vähennetään matkakuluista ennen verovähennystä. Vuonna 2024 omavastuu on 750 euroa, mutta tämä summa voi muuttua vuosittain.

Huomioi seuraavat asiat työmatkakulujen verovähennyksessä:

 • Vähennys koskee vain työmatkoja, ei vapaa-ajan matkoja.

 • Voit tehdä vähennyksen vain niistä kuluista, joita työnantajasi ei ole korvannut.

 • Vähennyksen saaminen edellyttää, että ilmoitat verotuksessa matkakulut ja niiden perusteet.

Työmatkakulujen verovähennys tehdään ansiotuloista, mikä tarkoittaa, että se vähentää verotettavaa tuloasi ja siten maksettavan veron määrää. Muista ilmoittaa työmatkakulut veroilmoituksessa ja säilyttää kuitit tai muut todisteet matkakustannuksista.

Matkakulut verovähennys

Mitä kuluja on mahdollista vähentää pääomatuloista?

Suomessa pääomatuloista voi vähentää erilaisia kuluja, jotka liittyvät pääomatulojen hankkimiseen tai säilyttämiseen. Tässä on joitakin yleisiä kuluja, jotka voidaan vähentää pääomatuloista:

 • Sijoituslainan korot: Voit vähentää pääomatuloista sijoituslainaan liittyvät korot, esimerkiksi asuntosijoituksen tai arvopaperien hankinnan rahoittamiseen otetun lainan korot.

 • Vuokratulon hankkimisesta ja ylläpidosta aiheutuneet kulut: Vuokratuloista voi vähentää erilaisia kuluja, kuten vuokra-asunnon hoitovastikkeet, kiinteistöverot, vakuutusmaksut, korjaus- ja huoltokulut sekä vuokranvälityspalkkiot.

 • Osakkeiden ja muiden arvopapereiden säilyttämiskulut: Voit vähentää pääomatuloista arvopapereiden säilyttämiseen liittyvät kulut, kuten arvo-osuustilin säilytysmaksut ja säilytyspalkkiot.

 • Sijoitusneuvontapalveluiden kulut: Sijoitusneuvontapalveluista aiheutuneet kustannukset, kuten sijoitusneuvojan palkkiot, voi vähentää pääomatuloista.

 • Sijoitustappiot: Voit vähentää pääomatuloista sijoitustappiot, kuten osakkeiden myyntitappiot. Sijoitustappiot vähennetään ensisijaisesti saman verovuoden pääomatuloista, ja jos tappioita jää yli, niitä voi vähentää seuraavien viiden verovuoden pääomatuloista.

 • Muut pääomatulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuvat kulut: Voit vähentää pääomatuloista myös muita kuluja, jotka ovat syntyneet pääomatulojen hankkimisen tai säilyttämisen yhteydessä, kunhan ne ovat kohtuullisia ja perusteltuja.

Huomaa, että vähennykset tehdään vain pääomatuloista, eivätkä ne voi alentaa ansiotulojen veroa. Lisäksi vähennysten määrät ja edellytykset voivat vaihdella verovuoden mukaan, joten on suositeltavaa tarkistaa voimassa olevat ohjeet ja säännöt Verohallinnon verkkosivuilta tai konsultoida veroneuvojaa.

Kotitalousvähennys tiivistettynä

Kotitalousvähennys on Suomessa verovähennys, jonka avulla kotitaloudet voivat vähentää kotona teetettyjen töiden kustannuksia verotuksessaan. Vähennyksen tarkoituksena on kannustaa kotitalouksia käyttämään laillisia palveluntarjoajia ja edistää työllisyyttä.

Kotitalousvähennystä voi saada seuraavista töistä:

 • Kotitaloustyöt, kuten siivous, lastenhoito ja vahtimestaripalvelut

 • Asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöt

 • Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennus, käyttöönotto ja huolto

 • Hoiva- ja hoitotyö sekä henkilökohtaisen avustajan palvelut

Kotitalousvähennyksen määrä on 40–50 % työn osuudesta maksetusta korvauksesta sekä mahdollisista matkakuluista. Vuonna 2024 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa vuodessa, mutta summa voi muuttua vuosittain.

Kotitalousvähennystä voi hakea henkilö, joka maksaa palkkaa suoraan työntekijälle tai ostaa palvelun yritykseltä. Huomaa, että kotitalousvähennystä ei voi saada, jos palvelun tuottaja on oma perheenjäsen.

Kotitalousvähennystä haetaan veroilmoituksen yhteydessä. Muista säilyttää kuitit ja tositteet palvelun ostamisesta, sillä Verohallinto voi pyytää niitä todisteena vähennyksen perusteena olevista kuluista.

Usein kysytyt kysymykset verovähennyksistä

Suomessa verovähennysten määrä vaihtelee henkilökohtaisten olosuhteiden, tulojen ja tehtyjen kulujen perusteella. Eri vähennysten enimmäismäärät voivat myös muuttua vuosittain. Tässä on muutamia yleisiä verovähennyksiä ja niiden enimmäismääriä:

 1. Kotitalousvähennys: Vuonna 2024 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa. Tämä määrä voi muuttua vuosittain.

 2. Työmatkakulujen vähennys: Työmatkakulujen verovähennyksessä ei ole varsinaista enimmäismäärää, mutta vähennyksessä on omavastuuosuus, joka on 750 euroa vuonna 2024.

 3. Koulutusvähennys: Vuonna 2024 työnantajan maksamasta koulutuksesta työntekijälle ei maksettu veroa, jos koulutus oli enintään 5 250 euroa vuodessa. Tämä määrä voi muuttua vuosittain.

 4. Lahjoitusvähennys: Yksityishenkilöt voivat vähentää verotuksessaan vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron suuruiset rahalahjoitukset tietyille yleishyödyllisille yhteisöille.

 5. Sijoitustappioiden vähennys: Sijoitustappioiden vähennys pääomatuloista ei ole rajoitettu tiettyyn summaan, mutta tappiot voi vähentää vain saman verovuoden pääomatuloista ja mahdollisesti seuraavien viiden verovuoden pääomatuloista.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä verovähennyksistä, eikä tämä luettelo ole kattava. Verovähennysten määrä ja edellytykset voivat vaihdella eri verovuosien välillä, joten on suositeltavaa tarkistaa voimassa olevat ohjeet ja säännöt Verohallinnon verkkosivuilta tai konsultoida veroneuvojaa.

Etätyö on yleistynyt erityisesti COVID-19-pandemian aikana, ja Suomessa etätyöntekijät voivat saada verovähennyksiä niihin liittyvistä kuluista. Etätyössä tehdyistä töistä aiheutuvat kulut, kuten työhuoneen vuokra, kalusteet ja laitteet, voivat olla vähennyskelpoisia ansiotulosta.

Työhuonevähennys on yksi yleisimmistä etätyöhön liittyvistä verovähennyksistä. Se kattaa työhuoneen kustannukset, kuten lämmityksen, sähkön, veden ja vuokran. Työhuonevähennyksen määrä riippuu työskentelyolosuhteista, työhuoneen koosta ja työskentelyajasta. Vuonna 2024 työhuonevähennyksen enimmäismäärä on 900 euroa vuodessa.

Tietoliikenneyhteyksien, kuten internetin, kustannukset ovat myös vähennyskelpoisia, mikäli ne ovat välttämättömiä työtehtävien suorittamiseen. Tämä vähennys tehdään yleensä työnantajan maksamana korvauksena.

Etätyöntekijät voivat myös vähentää tietokoneen, tulostimen tai muun laitteen hankinnasta aiheutuneet kustannukset, jos ne ovat tarpeellisia työnteon kannalta. Kustannukset vähennetään yleensä poistoina useamman vuoden aikana.

Muista ilmoittaa etätyöstä aiheutuneet kulut veroilmoituksessa ja säilyttää kuitit ja tositteet vähennyksiä varten. Tarkista voimassa olevat ohjeet ja säännöt Verohallinnon verkkosivuilta tai konsultoi veroneuvojaa.