slottikuningas-hero

200 % TALLETUSBONUS

LUNASTA NYT!

Vapaa autoetu

Autoetu on osa työntekijän palkkaa ja työntekijä voi saada autoedun joko käyttöetuna tai vapaana autoetuna. Mitä vapaa autoetu sitten oikein käytännössä tarkoittaa? Siitä me Verottaminen.comissa kerromme tässä artikkelissa.

Mikä on autoetu?

Autoetu on palkkaan kuuluva luontoisetu, jonka työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen. Autoetu syntyy, kun työntekijä käyttää työnantajan omistamaa autoa yksityisajoihin. Myös asunnon ja työpaikan väliset ajot katsotaan yksityisajoksi.

Työsuhdeautoa saa käyttää sekä yksityis- että työajoissa ja työnantajan järjestämä auto voi olla joko yrityksen omistama/hallinnoima auto, mutta myös vuokra-auto tai leasing-auto.

Työnantajan on sovittava keskenään työntekijän kanssa kumpaa muotoa autoedusta käytetään -vapaata autoetua vai käyttöetua. Se, onko vapaa autoetu vai käyttöetu kannattavampi, riippuu tilanteesta.

Vapaassa autoedussa kaikki autoon liittyvät kustannukset ovat työnantajan vastuulla

Vapaan autoedun ja käyttöedun välillä on eroja, jotka vaikuttavat siihen kumpaa etua työntekijän kannattaa käyttää. Selkein ero on, että vapaassa autoedussa työnantaja maksaa kaikki autoon liittyvät kulut – niin omistamiseen kuin käyttöönkin liittyvät kustannukset. Tällaisia ovat esimerkiksi auton huollot ja korjaukset, vakuutukset, renkaat sekä polttoaineet.

Käyttöedussa puolestaan työntekijä maksaa ainakin ajamisesta aiheutuneet polttoainekustannukset. Muut autosta aiheutuneet kustannukset maksaa yleensä työnantaja tai niiden jakamisesta voidaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä sitä, että yksityisajojen kustannukset maksaa työntekijä itse ja mikäli autoa käytetään työajoihin, maksetaan siitä kilometrikorvaus erikseen.

Vähäpäästöisiä työsuhdeautoja koskevat verohuojennukset

Vähäpäästöisten autojen käyttöön kannustetaan yhä enemmän ja vuosille 2021-2025 onkin tarjolla huomattavia veroetuja koskien vähäpäästöisiä työsuhdeautoja.

  • Nollapäästöisten autojen (= käyttövoimana sähkö tai kaasu) verotusarvosta vähennetään 170 € / kk, koskien niin käyttöetua kuin vapaata autoetuakin. Tämä koskee autoja, jotka on ensirekisteröity Suomessa 2020 tai sen jälkeen.

  • Täyssähköauton vapaata autoetua koskeva alennus on joko 120 euroa kuukaudessa tai vapaan autoedun perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,08 euroa kilometriltä.

  • Ladattavien hybridien ja kaasuautojen (päästöt alle 100 g / km) vapaan autoedun perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,04 euroa kilometriltä tai 60 euron kuukausittainen vähennys.

  • Alle 100 g / km-päästöisten hybridien ja kaasuautojen käyttöetua ja vapaata autoetua koskevan verotusarvon kuukausittainen vähennys on 85 €. Tämä koskee autoja, jotka on ensirekisteröity Suomessa vuonna 2021 tai sen jälkeen.

Näiden lisäksi työnantajan kustantama täyssähköauton tai hybridin lataaminen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä on verovapaa vuosina 2021-2025. Etuus koskee työntekijän oman auton tai käyttöedun alaista työsuhdeauton lataamista. Vapaassa autoedussa sähköauton lataaminen sisältyy autoedun verotusarvoon.

Autoedun perusarvo lasketaan prosenttiosuutena auton uushankintahinnasta

Autoedussa arvo muodostuu perusarvosta ja käyttökustannuksista Verohallinnon määrittelemän laskentakaavan mukaisesti.

Työsuhdeauton verotuksen perusarvo määritetään auton uushankinnasta laskettavana prosenttiosuutena. Uushankintahinta määritetään auton maahantuojan ilmoittaman yleisen suositushinnan perusteella. Yleensä käytettävä suositushinta määräytyy auton ostopäivän mukaan. Suositushinnasta vähennetään perusvähennys 3 400 euroa. Perusarvon päälle lasketaan arvo, joka perustuu arvioituihin käyttökustannuksiin.

Lisäksi autoon hankitut lisävarusteet otetaan huomioon autoedun arvoa määritettäessä ja niiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin ne ylittävät 850 euroa. Lisävarusteeksi katsotaan myös työnantajan kustantama sähköauton latauslaite.  

Miten vapaa autoetu lasketaan?

Verohallinnon luontoisetupäätöksessä autot on jaettu kolmeen ikäryhmään auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella.

Ikäryhmä A) Vuosina 2020–2022 käyttöönotetuissa autoissa vapaan autoedun arvo on kuukaudessa 1,4 % auton uushankintahinnasta (= perusarvo) plus 270 euroa tai 18 senttiä kilometriltä.

Ikäryhmä B) Vuonna 2017–2019 käyttöönotetuissa autoissa vapaan autoedun arvo kuukaudessa on 1,2 % auton uushankintahinnasta korotettuna 285 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä.

Ikäryhmä C) Ennen vuotta 2017 käyttöönotetuissa autoissa vapaan autoedun arvo kuukaudessa on 0,9 % auton uushankintahinnasta plus 300 euroa tai 20 senttiä per kilometri.

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää aina ajopäiväkirjan pitämistä tai muuta luotettavaa selvitystä. Muutoin arvo määräytyy valmiin kaavan mukaan niin, että yksityisajojen määrä on 1 500 km/kk ja 18 000 km/vuosi. 

Vapaa autoetu verotus

Autoetu on verotettavaa tuloa työntekijälle samalla tavalla kuin palkka tai muut luontoisedut ja siitä peritään autolle määritellyn verotusarvon mukaista ennakonpidätystä.

Verotuksessa palkkana verotetaan autoedun, palkan ja muiden mahdollisten luontoisetujen yhteismäärä. Autoetu siis nostaa verotettavia tuloja ja kokonaispalkan veroprosenttia, mikä vaikuttaa kokonaisuutena henkilön nettopalkkaan.

Yritykselle autoedusta koituvat kustannukset ovat kirjanpidossa ja verotuksessa vähennyskelpoisia, lukuun ottamatta henkilöauton arvonlisäveroa.

Autoedun arvoa voi arvioida autoetulaskurilla

Verohallinnon sivuilta löytyvällä autoetulaskurilla on mahdollista laskea autoedun arvo.

Laskurin käyttöä varten tarvittavia tietoja ovat:  onko kyseessä auton käyttöetu vai vapaa autoetu, auton käyttöönottovuosi rekisteriotteessa, auton suositushinta ostopäivänä tai käyttöönottokuukauden alussa sekä auton lisävarusteiden arvo.

Ajopäiväkirjan perusteella autoedun arvon voi laskea myös yksityisajojen todellisten kilometrien perusteella.

vapaa-autoetu

Usein kysytyt kysymykset

Autoedun kannattavuus vaihtelee tilanteen mukaan, sillä siihen vaikuttavat monet eri seikat. Yleisesti ottaen autoetu on kannattava, jos työntekijällä tulee yksityisajoja suunnilleen 18 000 kilometriä vuodessa. Useimmiten vapaa autoetu on työntekijälle käyttöetua edullisempi vaihtoehto, jos työsuhdeauton kulutus on suhteellisen suuri ja autolla ajetaan paljon työajoja.

Autoedun arvoa voidaan korottaa palkansaajan verotuksessa tilanteissa, joissa on ilmeistä, että autolla ajettujen yksityisajojen määrä ylittää vuodessa 18 000 kilometriä.