slottikuningas-hero

200 % TALLETUSBONUS

LUNASTA NYT!

Ennakkovero

Ennakkovero on etenkin toiminimiyrittäjille tuttu termi, mutta mitä siitä tulisi tietää?

Mikä on ennakkovero?

Ennakkovero on verotuksen järjestelmä, jossa veronmaksajat maksavat veroviranomaiselle etukäteen tietyn osuuden arvioitavista verotettavista tuloistaan. Ennakkovero toimii ennakkona lopullisen veronmaksun suhteen ja auttaa verovelvollista jakamaan verotaakkaa tasaisemmin pitkin vuotta.

Ennakkovero perustuu arvioon verotettavista tuloista, ja sen määrä lasketaan veroprosentin perusteella. Veronmaksajat voivat arvioida tulevan vuoden tulonsa ja ilmoittaa arvion verottajalle. Verottaja määrittelee ennakkoveron määrän arvioidun tulon perusteella ja antaa maksuohjeet.

Ennakkovero maksetaan yleensä neljännesvuosittain, eli neljässä erässä vuoden aikana. Tämä jakaa veronmaksun tasaisesti vuoden yli eikä aiheuta suurta veronmaksun taakkaa kerralla.

Ennakkovero lasketaan usein ansiotuloista, kuten palkasta, mutta sitä voi joutua maksamaan myös esimerkiksi yritystoiminnasta, vuokratuloista tai pääomatuloista. Ennakkoveroa koskevat säännöt ja laskentatavat vaihtelevat maittain ja voivat olla hyvin monimutkaisia.

Milloin ennakkovero maksetaan?

Ennakkovero maksetaan yleensä neljännesvuosittain, eli neljässä erässä vuoden aikana. Maksettavat erät ja eräpäivät vaihtelevat maittain ja verotusjärjestelmästä riippuen, mutta yleisesti ottaen seuraavat ajankohdat ovat yleisiä:

 1. Eräpäivä: maalis-huhtikuun vaihteessa (esimerkiksi 1.4.)
 2. Eräpäivä: kesäkuun puolivälissä (esimerkiksi 15.6.)
 3. Eräpäivä: syyskuun puolivälissä (esimerkiksi 15.9.)
 4. Eräpäivä: joulukuun puolivälissä (esimerkiksi 15.12.)

On tärkeää tarkistaa oman verotusmaan veroviranomaisen ohjeet ja määräykset ennakkoveron maksamisesta sekä mahdolliset poikkeukset tai lisäerät, jotka voivat liittyä erityistilanteisiin tai eri tulolähteisiin. Verottaja voi myös lähettää verovelvollisille maksuohjeet ja ilmoittaa tarkat eräpäivät.

On suositeltavaa pitää huolellisesti kirjaa omista tuloistaan ja seurata niitä säännöllisesti, jotta ennakkoveron määrä voidaan arvioida oikein. Tulojen muutokset voivat vaikuttaa ennakkoveron määrään, ja tarvittaessa ennakkoveroa voi muuttaa ilmoittamalla uuden arvion verottajalle.

Ennakkovero-laskuri

Ennakkovero-laskuri

document.getElementById(”laskuri-form”).addEventListener(”submit”, function(event) { event.preventDefault(); var tulot = parseFloat(document.getElementById(”tulot”).value); var veroprosentti = parseFloat(document.getElementById(”veroprosentti”).value); var ennakonpidätys = (tulot * veroprosentti) / 100; document.getElementById(”tulos”).innerHTML = ”Ennakonpidätys: ” + ennakonpidätys.toFixed(2) + ” euroa”; });

Mikä on ennakkoverolaskuri?

Ennakkoverolaskurin avulla voit ennakkoon arvioida tai laskea loppuvuoden ennakkoveron määrän perustuen joko ennakkoarvioon tai toteutuneisiin lukuihin.

Tarkka ennakkoveron suuruuden arviointi edellyttää kykyä arvioida tulevan tilikauden liiketoiminnan tulot mahdollisimman tarkasti.

Verohallinnon veroprosenttilaskuri toimii myös ennakkoverolaskurina ja on saatavilla täältä.

Kun olet käyttänyt laskuria ja saanut arvion verotuksen suuruudesta sekä ennusteesi tilikauden tuloksesta, voit hakea ennakkoveron päätöstä suoraan verohallinnon sähköisestä palvelusta, kuten OmaVero. Tämä auttaa selvittämään, tarvitaanko nykyiseen päätökseen muutosta ja millaisia päätöksiä voi odottaa verohallinnolta.

Mihin ennakkoverolaskuria voi käyttää?

Yrittäjän tulisi seurata ja päivittää ennakkoverotusta säännöllisesti tilikauden aikana. Tärkeää on pitää ennakkoverotus ajan tasalla käyttämällä ajantasaista tulotietoa ja arvioiden koko vuoden tuloja. Näin varmistetaan, ettei ennakkoveroja makseta liikaa tai liian vähän. Liian suuret tai pienet ennakkoverot voivat aiheuttaa ylimääräistä vaivaa ja mahdollisia lisämaksuja.

Ennakkoverolaskuri tarjoaa yhden tavan arvioida uutta ennakkoveron määrää tilanteissa, joissa aiemmat tuliarviot eivät toteudu tai kun tulot ovat suuremmat kuin alun perin arvioitu.

Ennakkoveron maksaminen Suomessa

Ennakkoveron maksaminen tapahtuu Suomessa seuraavalla tavalla:

 1. Ennakonpidätys palkkatuloista: Jos olet palkansaaja, työnantajasi pidättää ennakonpidätyksen suoraan palkastasi ja maksaa sen verottajalle. Ennakonpidätys perustuu verokorttiin, jossa on ilmoitettu arvio veroprosentista tuloihin nähden.

 2. Ennakkoveron erät: Yrittäjät ja muut verovelvolliset, joiden tulot eivät ole palkkatuloja, maksavat ennakkoveron erissä neljännesvuosittain. Verohallinto lähettää ennakkoveron maksuohjeet ja määrää eräpäivät. Eräpäivät ovat yleensä maalis-huhtikuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun puolivälissä.

 3. Maksutavat: Ennakkoverot voi maksaa erilaisilla maksutavoilla. Yleisimmät vaihtoehdot ovat pankkimaksu, verkkopankkimaksu, e-lasku tai suoraveloitus. Verohallinto tarjoaa sähköisen OmaVero-palvelun, jossa voi hoitaa ennakkoveron maksut ja seurata maksuhistoriaa.

 4. Maksun laskeminen: Ennakkoveron määrä perustuu arvioituun verotettavaan tuloon ja sovellettavaan veroprosenttiin. Verohallinto antaa ohjeet ennakkoveron laskemiseen ja voi myös muuttaa maksuerien määriä tai veroprosenttia tarvittaessa.

Miten ennakkovero määräytyy?

Ennakkoveron määrä määräytyy arvioitujen tai toteutuneiden verotettavien tulojen perusteella. Seuraavat tekijät vaikuttavat ennakkoveron määrään:

 1. Arvioitu verotettava tulo: Ennakkoveron määrä perustuu arvioon tulevan vuoden verotettavista tuloista. Tämä voi olla esimerkiksi arvio yrittäjän liiketoiminnan tulosta tai ansiotulojen arvio. Verottaja antaa ohjeita tulojen arvioimiseksi ja voi myös pyytää verovelvolliselta tietoja arvion tueksi.

 2. Veroprosentti: Ennakkoveron määrä lasketaan soveltamalla veroprosenttia arvioituihin tuloihin. Veroprosentti perustuu verovelvollisen tuloluokkaan ja verotusasteikkoon. Veroprosentti voi vaihdella eri tulotasojen välillä, ja verottaja määrittää sen verovelvollisen verokortin tai muun ilmoituksen perusteella.

 3. Maksuerät ja eräpäivät: Ennakkovero maksetaan yleensä neljännesvuosittain erissä. Verohallinto antaa maksuohjeet ja ilmoittaa eräpäivät, jolloin ennakkoveron erät tulee maksaa. Eräpäivät voivat vaihdella vuosittain, ja ne ovat yleensä maalis-huhtikuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun puolivälissä.

Usein kysytyt kysymykset

Ennakkovero on osa verotuksen järjestelmää, joka mahdollistaa veronmaksun etukäteen. Sen avulla varmistetaan tasainen veronmaksu ja autetaan verovelvollista jakamaan verotaakkaa tasaisesti vuoden aikana. Ennakkoveron avulla vältetään suuret veronmaksut kerralla ja mahdollistetaan verotuksen ennakoitavuus.

Ennakkoveron määrä lasketaan arvioitujen tai toteutuneiden verotettavien tulojen perusteella. Se perustuu tulon arvioituun suuruuteen ja sovellettavaan veroprosenttiin. Veroprosentti määritellään verovelvollisen tuloluokan ja verotusasteikon perusteella. Ennakkovero maksetaan yleensä neljännesvuosittain erissä, ja verohallinto antaa ohjeet maksuista ja eräpäivistä.

Kyllä, ennakkoveroa voi muuttaa tarvittaessa. Jos tulot tai muut olosuhteet muuttuvat merkittävästi, verovelvollisen tulee ilmoittaa muutoksista verottajalle ja tarvittaessa hakea ennakkoveron muutosta. Verottaja voi tarkistaa ennakkoveron määrän ja määrittää uudet maksuerät tai veroprosentin arvion mukaisesti. On tärkeää pitää verotilanne ajan tasalla ja arvioida ennakkoveron määrä oikein.