slottikuningas-hero

200 % TALLETUSBONUS

LUNASTA NYT!

Omavero

OmaVero on Verohallinnon ylläpitämä ja tarjoama asiointipalvelu asiakkailleen. Verohallinto lanseerasi OmaVero-palvelun vuoden 2017 alussa, ja palvelun pääasiallisena tarkoituksena oli pystyä hoitamaan kaikki asiakkaiden veroasiointiin liittyvät toimet yhdessä ja samassa paikassa. Verohallinto kuvaileekin palveluaan kiteytetysti ”Hoida veroasiasi yhdessä osoitteessa”.

Vaikka palvelu alkuun ontui ja sai paljon kritiikkiäkin osakseen, on sitä sittemmin kehitetty eteenpäin kattavammaksi, toimivammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi palveluksi. 

Verottaminen.com kasasi yhteen infopaketin OmaVeron keskeisimmistä toiminnoista ja eduista.

Mitä asioita Omaverossa voi hoitaa?

OmaVeron kautta on mahdollista hoitaa niin henkilöasiakkaan kuin yrityksenkin veroasioita. Luettelo palvelun kautta hoituvista asioista on kummankin puolella varsin kattava.

Henkilöasiakkaan veroasiat

Henkilöasiakkaan OmaVerossa voit esimerkiksi

 • tulostaa uuden verokortin tai tilata muutosverokortin, tarkistaa ja täydentää esitäytetyn veroilmoituksen, tarkistaa veronpalautusten tai jäännösveron määrän sekä hakea ennakkoratkaisua tuloverosta ja oma-aloitteisista veroista.

 • Lisäksi henkilöasiakas voi OmaVerossa tehdä erilaisia ilmoituksia liittyen veroihin, kuten kiinteistövero, lahjavero, perintövero ja varainsiirtovero. Niin ikään palvelun kautta voi myös kätevästi maksaa edellä mainituista ilmoituksista maksuunpannut verot.

 • OmaVeron kautta voi myös ilmoittaa puuttuvan tai muuttuneen tilinumeron, vastata selvityspyyntöihin tai tehdä oikaisuvaatimuksen verotusta koskevissa asioissa.

 • Näiden lisäksi OmaVerossa on myös Viestit-osio, mitä kautta voi lähettää viestejä verottajalle ja kysyä neuvoa omiin veroasioihin liittyen. OmaVeron chatissa voi myös saada yleistä veroneuvontaa chattirobotin ja tarvittaessa Verohallinnon asiakasneuvojan kautta. Asiakaspalvelu on avoinna arkisin klo 9-16.15.

Jos Verohallinnolta saapuvista ilmoituksista haluaa tiedon sähköpostitse, tulee ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit ja antaa suostumus viestien sähköiseen vastaanottoon. Tällöin tiedot kaikista veroasioista tulevat jatkossa OmaVeroon eikä perinteisellä kirjepostilla. Voit tarkistaa OmaVerosta Asiakastiedot-välilehdeltä kohdasta ”Postin toimitustapa”, oletko ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit.

Yritysasiakkaan veroasiat

Yritysasiakkaana OmaVerossa voi muun muassa

 • hakea tai muuttaa ennakkoveroa, hakea lisäennakkoa tai muutosta ennakkoveron eräkausiin, antaa tuloveroilmoituksen, hakea lisäaikaa veroilmoituksen antamiseen ja hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen.

 • OmaVerossa voi myös antaa ilmoituksen arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista ja muista oma-aloitteisista veroista, hakea kirjallista ohjausta arvonlisäverosta, ilmoittaa arvonlisäveron erityisjärjestelmän tietoja sekä hakea arvonlisäveron palautusta toisesta EU-maasta.

 • Lisäksi OmaVerosta on mahdollista tarkistaa yhteenvedosta erittely verokauden veroista, maksuista ja palautuksista sekä verojen maksutilanteesta kauden lopussa, tarkistaa erääntyvien verojen tilanne ja etsiä verokauden tapahtumia tapahtumahaun avulla.

 • Yritysasiakas voi myös tarkistaa Omaveron kautta helposti maksuyhteystiedot tai siirtyä suoraan maksamaan veroja, nähdä tietoja maksujen ja palautusten käytöstä, tehdä maksujärjestelypyynnön, merkitä veronumeron veronumerorekisteriin ja tilata verovelkatodistuksen.

 • Lisäksi yrityksen edustaja voi lukea OmaVerossa Verohallinnon lähettämiä kirjeitä ja päätöksiä, vastata selvityspyyntöihin, tehdä oikaisuvaatimuksen sekä kysyä neuvoa veroasioissa Viestit-osion kautta.

 • OmaVeron kautta onnistuvat myös mm. ajoneuvon käyttöönottoilmoituksen tekeminen, autoveroilmoituksen antaminen, valmisteverojen ilmoittaminen ja maksaminen, valmisteverolupa-asioiden vireillepano tai rakentamisilmoituksen antaminen.

Miten OmaVeroa käytetään?

OmaVero on sähköinen asiointipalvelu, jota voi käyttää tavallisella tietokoneella, mutta käyttö onnistuu myös mobiilissa, esimerkiksi älypuhelimen tai tabletin kautta. Käyttöä varten tarvitaan vain toimiva internet-yhteys ja www-selain. Ainakaan vielä OmaVerosta ei ole tulossa omaa mobiilisovellusta.

Parhaiten OmaVero toimii yleisimmillä, päivitetyillä selaimilla, kuten Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox tai Apple Safari. JavaScriptin käyttö ja evästeet eli cookiesit tulee olla selaimessa sallittuina. Talleta omavero kirjanmerkkeihin, niin se löytyy helposti!

Vanhemmissa selaimissa ja käyttöjärjestelmissä OmaVeroon tunnistautuminen on teknisistä syistä estetty.

Kattavat yksityiskohtaiset ohjeet OmaVeron käyttöön löytyvät Verohallinnon sivuilta.

OmaVeroon kirjautuminen

OmaVerossa voit hoitaa omia tai yrityksen veroasioita, ja kirjautuminen palveluun tapahtuu Verohallinnon verkkosivujen kautta. Kirjautuminen vaatii tunnistautumisen, mikä on mahdollista joko 1) henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, 2) mobiilivarmenteella tai 3) sähköisellä henkilökortilla.

OmaVeroon voi kirjautua yksityishenkilönä, liikkeen ja ammatinharjoittajana, maa- tai metsätaloudenharjoittajana tai osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, osuuskunnan, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai yhdistyksen edustajana, jos henkilöllä on oikeutettu asioimaan kyseisen tahon puolesta.

Sisäänkirjautuessa OmaVeroon tulee ensin valita kenen puolesta haluaa asioida. Vaihtoehtoja on kolme: omien veroasioiden hoitaminen, asiointi toisen henkilön puolesta ja asiointi yrityksen puolesta.

Toisen puolesta asiointi Omaverossa vaatii valtuutuksen

Mikäli OmaVerossa asioi toisen puolesta, tarvitaan tätä varten voimassa oleva Suomi.fi-valtuutus. Valtuutus on mahdollista antaa joko toiselle henkilölle tai yritykselle, ja valtuutetun on mahdollista hoitaa toisen puolesta valtuutuksen mukaan joko henkilökohtaisia tai yrityksen veroasioita. Kun Suomi.fi-valtuutus on voimassa ja olet valtuutettu asioimaan toisen puolesta OmaVerossa, voit valita kyseisen henkilön tai yrityksen listalta ja siirtyä hoitamaan tämän veroasioita.

Oman alaikäisen lapsen asioita voi sen sijaan yleensä hoitaa ilman valtuutusta, paitsi jos vanhemmat ovat esimerkiksi eronneet ja lapsen asioiden hoitaminen vaatii molempien vanhempien suostumusta.

Valtuutuksen poistaminen

Toisen puolesta asiointia varten annetut Suomi.fi-valtuudet on myös tarvittaessa mahdollista poistaa. Valtuuden voi mitätöidä omatoimisesti valtuuttaja itse, kun kyseessä on henkilö tai joku väestörekisteriin merkityistä huoltajista, kun valtuuttaja on alaikäinen lapsi.

Yrityksen tai yhteisön puolesta henkilöllä tulee olla kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin merkitty nimenkirjoitusoikeus edustaa yritystä tai yhteisöä, kuten esimerkiksi toimitusjohtaja, elinkeinonharjoittaja tai henkilö, joka on saanut tähän tehtävään oikeuden edellä mainituilta Suomi.fi-palvelussa.

Suomi.fi-valtuuden voi poistaa kirjautumalla palveluun ja valitsemalla se asiointirooli, jonka valtuuksista on kyse. Kaikki voimassa olevat valtuudet löytyvät ”Annetut valtuudet”-kohdasta, josta saa klikkaamalla valittua ne henkilöt/yritykset/yhteisöt keneltä valtuudet haluaa mitätöidä.

Toinen vaihtoehto on täyttää mitätöintihakemus, jonka avulla annetut valtuudet saa poistettua.

Omaveron edut

OmaVero-verkkopalvelun käytössä on monia etuja. OmaVeron ansiosta taaksejäänyttä aikaa ovat odotus Veroviraston oven takana tai puhelinpalvelun jonossa roikkuminen, sillä valtaosa verotukseen liittyvistä asiat hoituu kätevästi sähköisesti ja yhä useampi asioi verkossa omasta kotoa käsin juuri silloin, kun se itselle parhaiten sopii.

OmaVeron hyviä puolia ovat mm.

 • Palvelua on mahdollista käyttää 24/7.

 • Erillisiä liitelomakkeita ei tarvita eikä papereita tarvitse postittaa erikseen.

 • Kaikki veroihin liittyvät tiedot näkyvät verkkopalvelussa suoraan ja ilmoitusten tekeminen on turvallista ja helppoa.

 • Virheiden mahdollisuus vähenee, sillä OmaVeron palvelut ohjaavat käyttäjää selkeästi eteenpäin eikä tarvitse tuskailla erikseen paperilomakkeiden ohjeiden kanssa

Verohallinto muistuttaa: veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä ja sähköposteina

Sähköistymisen kääntöpuolena ovat verkossa toimivat huijarit, joista myös Verohallinto on saanut osansa. Verohallinnon nimissä on viime vuosina liikkunut sähköposti- ja tekstiviestejä, jotka ovat huijauksia. Ihmiset ovat saaneet viestejä, joissa kehotetaan klikkaamaan linkkiä veronpalautusten saamiseksi.

Verohallinto onkin muistuttanut, että kaikki henkilökohtaiset tiedot tulisi jakaa ainoastaan OmaVero-palvelussa eikä Verohallinto esimerkiksi pyydä erikseen lähettämään tietoja linkkien kautta. Verohallinnolta saattaa kyllä tulla muistutuksia sähköpostitse tai tekstiviestein, mikäli henkilö on nämä sallinut OmaVerossa, mutta ne eivät koskaan sisällä linkkejä.

Verovähennys

Usein kysytyt kysymykset omaverosta

Kun lopullinen verotuspäätös on tullut, näkyvät veronpalautusten (tai mahdollisen jäännösveron) määrä ja maksupäivä OmaVeron etusivulta Verotuspäätös tuloverosta-kohdassa. Mikäli veroilmoitukseen on tehty muutoksia, näkyy OmaVerossa tällöin tieto ”Veroilmoituksesi on käsittelyssä”. Veronpalautukset maksetaan heinä-joulukuun välillä, riippuen siitä koska oma verotus päättyy.

Kun verot maksetaan OmaVerosta, lähtee maksu heti tililtä, mutta maksut saattavat kirjautua järjestelmään kuitenkin muutaman päivän viiveellä, jolloin OmaVerosta saattaa automaattisesti lähteä huomautusviesti maksamattomasta verosta. Myös esimerkiksi arkipyhät ja viikonloppu saattavat viivästyttää maksujen kirjautumista. Jos vero on kuitenkin laitettu maksuun eräpäivänä, on huomautus aiheeton. Myöhästyneestä maksusta veloitetaan viivästyskorko.

Ilmoituksen tai hakemuksen voi myös tarvittaessa jättää OmaVero-palvelussa keskeneräiseksi ja jatkaa sitä myöhemmin. Jos olet tallentanut ilmoituksen tai hakemuksen keskeneräisenä säilyy esitäytetty veroilmoitus 2 viikkoa, verokortti- ja ennakkoverohakemus 1 kuukauden ja muut ilmoitukset 3 kuukautta.

OmaVeron asiointiroolia voi vaihtaa valitsemalla oikeasta yläreunasta ”Vaihda asiointiroolia”. Tällöin ei siis tarvitse kirjautua OmaVeroon uudestaan sisään, jos haluaa hoitaa samalla useampien henkilöiden tai yrityksen asioita.

Useimmissa tapauksissa ilmoitetut tiedot eivät tallennu automaattisesti OmaVeroon. Aina kun tietoja lisätään tai poistetaan, tai jos ilmoituksen/hakemuksen tietoja muokataan, tulee lopuksi painaa joko Lähetä-painiketta tai Tallenna keskeneräisenä -painiketta, jonka jälkeen tiedot tallentuvat järjestelmään.

Voit tarkistaa asian OmaVerossa Toiminnot-välilehdeltä -> Tehdyt ilmoitukset ja hakemukset. Kun ilmoituksesi tai hakemuksesi on tullut perille, se näkyy Vastaanotettu-välilehdellä. Yleensä tämä vie aikaa 1-2 päivää lähettämisestä.