slottikuningas-hero

200 % TALLETUSBONUS

LUNASTA NYT!

Autovero

Autovero ja ajoneuvovero saattavat sotkeutua helposti tai rinnastetaan toisiinsa, vaikka näinhän ei suinkaan ole, vaan kyse on kahdesta täysin eri verosta. Tässä artikkelissa Verottaminen.com selvittää autoverotukseen liittyviä kiemuroita.

Autovero vs. ajoneuvovero

Autovero on vero, joka maksetaan ajoneuvoista, jotka aiotaan rekisteröidä Suomeen.  Autovero syntyy siis maksettavaksi, kun ajoneuvo

  1. osteta Suomeen ja rekisteröidään käyttöön.

  2. ostetaan Suomesta rekisteröimättömänä ja rekisteröidään Suomeen ensikertaa

  3. otetaan käyttöön Suomessa, ellei käyttö ole autoverotonta

Autoveroa voi myös joutua maksamaan tilanteissa, joissa aikaisemmin verotetun ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta on muutettu. Tällöin ajoneuvoa verotetaan uudelleen.

Pääsääntönä autoverotuksessa on, että Suomessa vakituisesti asuvan henkilön täytyy käyttää ajoneuvoa, joka on rekisteröity ja verotettu Suomessa. Kyseessä on kertaluonteinen maksu.

Aiemmin vuoteen 2016 saakka autoveron kannosta vastasi tulli ja vuodesta 2017 lähtien siitä on vastannut Verohallinto.

Ajoneuvovero sen sijaan on vuosittainen maksu, joka perustuu ajoneuvon tietoihin ja maksetaan Trafille.

Autoveron taustaa

Autovero otettiin Suomessa käyttöön vuonna 1958. Alunperin autoveron perimisen perusteena oli valtion huonon rahatilanteen parantaminen ja veron piti olla tilapäinen, mutta toisin kävi. 1967 Suomessa astui voimaan pysyvä uusi autoverolaki.  

Vuosien mittaan autoveroa on muutettu useita kertoja. Vuonna 2008 autoveron rakenne muuttui hiilidioksidipäästöihin pohjautuvaksi, jolloin vähäpäästöisten autojen autovero laski, kun taas suuripäästöisten autojen vero nousi.

Viimeisimpänä päivityksenä autoveroon on sähköautoja koskeva muutos, jossa autoveroa ei tarvitse maksaa autosta, jonka käyttövoimana on pelkästään sähkö tai vety. Muutos tuli voimaan 1.1.2022 ja sitä sovelletaan takautuvasti 1.10.2021 alkaen.

Autoveron tuotto menee kokonaisuudessaan valtiolle. Autovero on hyvin suhdanneherkkä ja sen tuotto riippuu erityisesti uusien autojen keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä sekä verotettavien ajoneuvojen määrästä. Vuonna 2021 autoveroa määrättiin noin 134 000 ajoneuvosta yhteensä 493,4 miljoonaa euroa.

Jos siis haluat esimerkiksi ostaa auton Saksasta, joudut pulittamaan siitä autoveron Suomeen!

Autovero määrä

Autoveroa täytyy maksaa kaikista Suomessa ensimmäistä kertaa rekisteröitävistä tai käyttöönotettavista henkilö- ja pakettiautoista sekä moottoripyöristä ja muista kolmi- tai nelipyöräisistä ajoneuvoista. Autovero ei pääsääntöisesti ole arvonlisäveron alaista.

Autoveron määrä perustuu auton yleiseen vähittäismyyntihintaan Suomessa ja veroprosentin suuruus perustuu henkilö- ja pakettiautoilla auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (g/km), jotka vastaavat yhdistetyn kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta (l/100 km). Mitä suuremmat hiilidioksidipäästöt ovat, sitä suurempi on veroprosentti.

Moottoripyörillä autoveroprosentti määräytyy iskutilavuuden mukaan.

Autoveroa laskettaessa autoveroprosentti määräytyy neljän eri verotaulukon perusteella, jotka löytyvät Verohallinnon sivuilta. Verotaulukoista selviää autoveroprosentti, kun auton hiilidioksidipäästöt tai kokonaismassa ja käyttövoima ovat tiedossa. Autoveron suuruus auton vähittäismyyntihinnasta on vähintään 2,7 prosenttia ja enintään 50 prosenttia.

Autoveron maksaminen

Autoverosta tulee tehdä ilmoitus Verohallinnolle. Kun Verohallinto on käsitellyt ilmoituksen, toimittaa se autoverotuspäätöksen OmaVeroon, josta näkyvät veron maksutiedot. Käsittelyaika on normaalisti noin parista viikosta kuukauteen.

Yleensä autokauppa huolehtii autoverotuksesta autokaupan kautta hankituista ajoneuvoista verovelvollisen puolesta.

 

Verovapaus autoverosta

On myös ajoneuvoja, joista autoveroa ei tarvitse maksaa. Tällaisia ovat jotkin matkailuautot, pelastusautot, eläinlääkintäautot, ambulanssit ja ruumisautot. Näiden lisäksi mopot ja kevyet nelipyörät ovat verovapaita.

Lisäksi vuoden 2022 alussa astuneen lakimuutoksen mukaan täyssähköautojen autoveroprosentti on 0. Nollavero koskee myös kokonaan vetykäyttöisiä henkilö- ja pakettiautoja. Käytännössä tämä siis tarkoittaa sitä, että autoveroa ei tarvitse maksaa mikäli Suomeen tuodaan auto joka on otettu käyttöön aikaisintaan 1.10.2021.

Autovero palautus

Joissain tapauksissa autoverosta on myös mahdollista saada palautusta.

Autoverolain 26 §:n mukaan vammaiselle henkilölle voidaan tietyin kriteerein myöntää vapautus auton hintaan sisältyvästä perusverosta, joko kokonaan tai osittain. Palautusmahdollisuus koskee näkö- tai liikuntavammaista henkilöä, jonka henkilökohtaiseen käyttöön auto tulee. Liikuntavammalla tarkoitetaan alaraajojen vammoja ja sairauksia.

Esimerkkinä palautettavan autoveron enimmäismäärä on 3 770 euroa 80-prosenttisen liikunta- tai näkövamman tai 60-prosenttisen pysyvän invaliditeetin perusteella. Liikuntavamman ollessa 40 % alaraajan tai alaraajojen toimintavajavuuden perusteella, palautus on 60 % autoverosta, kuitenkin enintään 2 460 euroa.

Lisää tietoa aiheesta ja autoveron palautuksesta löytyy Invalidiliiton ja Verohallinnon sivuilta.

Verohallinto voi myös hakemuksesta palauttaa autoveron, kun Suomessa verotettu ajoneuvo viedään maasta pysyvästi muualla kuin Suomessa käytettäväksi. Autoveron palauttaminen edellyttää sitä, että

  • ajoneuvo on liikennekelpoisessa kunnossa silloin, kun käyttö Suomessa päättyy

  • ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä ja tieto näkyy liikennerekisterissä

  • ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta, kun ajoneuvo viedään ulkomaille

Autoveron palautusta on mahdollista hakea Verohallinnolta viennin perusteella sen jälkeen, kun ajoneuvo on viety ulkomaille. Vientipalautusta tulee hakea viimeistään 30 päivän kuluttua viennistä. 

Veroa palautetaan sen verran, kuin mitä samanlaisesta ajoneuvosta olisi maksettava veroa sillä hetkellä, kun ajoneuvo ilmoitetaan vietäväksi pois Suomesta ja sitä lakataan käyttämästä maassa. Jos ilmoitus ja käytön lakkaaminen eivät tapahdu samaan aikaan, palautus määritetään myöhemmän ajankohdan perusteella. Palautettavan autoveron määrä on enintään verotuspäätöksellä määrätty autoveron määrä ja vientipalautusta voidaan myöntää tilanteissa, joissa palautettava määrä on vähintään 500 euroa.

Palautusta voi hakea myös, jos ajoneuvo on Suomessa ensi kertaa rekisteröitäessä merkitty liikennerekisteriin lievemmin verotettavana tai verottomana ajoneuvona ja autovero on määrätty maksettavaksi täysimääräisenä. Palautusta on haettava 6 kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo on rekisteröity.

autovero

Usein kysytyt kysymykset autoverosta

Sähköautoista ei tarvitse maksaa autoveroa, jos ne ovat rekisteröity 1.10.2021 jälkeen – käytännössä siis kaikki uudet sähköautot ovat verovapaita!

Autovero maksetaan aina suoraan Verohallinnolle, ja verotuspäätös tulee yleensä parin viikon kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Maksa autovero eräpäivään mennessä!

Autovero maksetaan siitä, kun auto rekisteröidään ensikertaa Suomeen.

Autovero syntyy siis maksettavaksi, kun ajoneuvo:

  1. tuodaan ulkomailta Suomeen ja rekisteröidään käyttöön

  2. ostetaan Suomesta rekisteröimättömänä ja rekisteröidään Suomeen ensikertaa

  3. otetaan käyttöön Suomessa, ellei käyttö ole autoverotonta